Referenties
Referenties

10 woningen in Ferwert

Al het bouwkundige grondwerk.
10 woningen in Ferwert
Opdrachtgever
Wonen Noordwest Friesland
Locatie
Ferwert

10 woningen in Ferwert
10 woningen in Ferwert
10 woningen in Ferwert 10 woningen in Ferwert

Werkzaamheden

  • Ontgraven bouwput
  • Aanleg riolering
  • Aanbrengen fundering

Rond de bouwvak van 2019 zijn alle werkzaamheden op de Gasthuisstraat klaar. Bouwgroep Dijkstra Draisma bouwde de 10 energiezuinige woningen. Wij verzorgden al het bouwkundige grondwerk.

Klaar voor de toekomst
Eind vorig jaar zijn de ‘oude’ woningen aan de Gasthuisstraat gesloopt. Zo is er ruimte gemaakt voor de bouw van 10 energiezuinige woningen. De nieuwe woningen hebben geen gasaansluiting. Op het dak liggen zonnepanelen en er wordt gebruik gemaakt van een luchtwarmte pomp. De woningen zijn onlangs in de verhuur gegaan.

Werkzaamheden
Het bouwbedrijf kon niet zomaar los met de bouw van de woningen. Westra zorgde voor het bouwrijp maken van de locatie. Dit bestond uit het ontgraven van de bouwput, de aanleg van de riolering én aansluiting op het gemeentelijk riool, en het aanbrengen van de fundering. Op dit moment zijn we weer in Ferwert te vinden voor de laatste fase: het straatwerk en het groen.

Meer informatie


Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA