Kavelverbetering
Kavelverbetering

Kavelverbetering

Indien u kavels wilt samenvoegen of de afwatering wilt verbeteren kunnen wij dit geheel voor u verzorgen. Wij brengen de huidige situatie met behulp van GPS in kaart en passen dit aan naar uw wensen. Na het inmeten maken wij een egalisatieplan voor het realiseren van de nieuwe gewenste situatie. Hierbij verzorgen we ook de benodigde vergunningen en advies. In Friesland hebben wij diverse projecten uitgevoerd op het gebied van kavelverbetering. Ook het verleggen van drainage en kavelpaden nemen wij mee als dat nodig is. Werkzaamheden die hier onder vallen zijn:

  • Egalisatieplan opstellen (met behulp van GPS)
  • Kilveren
  • Ploegen
  • Grondverzet

Project gebiedsontwikkeling
In ons werkgebied zijn vanuit het project Gebiedsontwikkeling Franekeradeel Harlingen veel ontwikkelingen gaande omtrent verkaveling en herindeling. Voor advies over de kansen die dit met zich meebrengt kunt u contact met ons opnemen.

Bekijk referentie


Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA