Duurzaamheid
Duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Westra gaat voor een duurzaam bedrijf in een groene toekomst!

Nadenken over de gevolgen van onze werkzaamheden voor het milieu is voor ons vanzelfsprekend. Wij voelen dat wij verantwoordelijk zijn voor de volgende generatie en zien in dat het milieu een belangrijk onderdeel is van de toekomst. Daarom zijn wij continu bezig met het inzichtelijk maken en het reduceren van onze CO2-uitstoot.  Waar het kan, kiezen wij voor een duurzame oplossing. Dit is inmiddels een logische keuze en behoort tot de identiteit van het bedrijf.

Mede door de constante zorg om ons leefklimaat en de wil om een milieuvriendelijke manier van werken na te streven, is er begin 2014 besloten om mee te doen aan de CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Op basis van onze inspanningen op het gebied van CO2-reductie en het opwekken en benutten van duurzame energie zijn wij gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. 

Locatie Franeker.png

Sector initiatieven

Logo Koploperproject.png

Het Koploperproject

Dit jaar hebben we ook gekozen om mee te doen aan het Koploperproject. Het Koploperproject richt zich op een duurzame versterking van de (regionale) economie, door vooruitstrevende mkb-ondernemers en andere organisaties. Door de resultaten van het Koploperproject hebben we een DuOn(Duurzaam Ondernemen)-agenda opgesteld met daarin onze doelen/ambities met aanleidende actiepunten. We nemen de resultaten serieus en gaan er mee aan de slag. We hebben een Duurzaamheidsteam waarmee we de actiepunten oppakken, zodat er een degelijk team vormt. We gaan de DuOn-agenda elk kwartaal monitoren en waar nodig bijsturen, om zo een continue verbetering door te lopen.

Bezoek Koploperproject.nl

Sturen op CO2.jpg

Sturen op CO2

Jaarlijks organiseert Cumela in kader van 'Sturen op CO2' een aantal bijeenkomsten; een plenaire bijeenkomst voor alle deelnemers en 2x een workshop in de regio's noordoost (Steenwijk), zuidoost (Uden), zuidwest (Zevenbergen), midden (Oude Ade) en noordwest (Obdam). 

Tijdens de bijeenkomsten wordt kennis aangereikt en wisselen de deelnemers uitgebreid informatie met elkaar uit relevante onderwerpen. Tevens worden de onderwerpen zodanig gekozen dat de invalshoeken A, B, C en D van de norm aan bod komen. 

Bezoek Sturen op CO2.nl

BoerderijstroomWindmolen.jpg

Boerderijstroom

In alle gebouwen van ons bedrijf wordt 100% Nederlandse groene stroom gebruikt. Wij werken hiervoor samen met Boerderijstroom.nl. Boerderijstroom levert groene energie uit de eigen regio, afkomstig van kleinschalige energieprojecten van lokale boeren, ondernemers en zelfopwekkers. Met zo'n 3060 zonnepanelen en een eigen windmolen leveren wij zelf ook stroom aan dit netwerk.

Bezoek boerderijstroom.nl

Klik hier voor meer certificeringen

Certificaten Westra BV


Onze vestigingen

Bent u geĆÆnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA