Duurzaamheid
Duurzaamheid

CO2-Prestatieladder

Wij zijn in het bezit van het CO2-Bewust certificaat.

Mede door de constante zorg om ons leefklimaat, en de wil om een milieuvriendelijke manier van werken na te streven, is er begin 2014 besloten om mee te doen aan de CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Op basis van onze inspanningen op het gebied van CO2-reductie en het opwekken en benutten van duurzame energie zijn wij gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Met een eigen windmolen en zonnepanelen wekken wij groene stroom op.

Zonnepanelen Franeker

Fossylfrij Fryslân

logo-freonenfan-h.png

Samen met een grote groep van bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties vormen wij de Freonen (vrienden) van Fossylfrij Fryslân. Met dit snelgroeiende netwerk willen we het aan de hand van diverse thema’s en activiteiten mogelijk maken om Fryslân volledig fossielvrij te maken. De Elfwegentocht is een van de activiteiten waaraan ook wij gaan deelnemen. 2 weken lang reizen zonder een druppel benzine of diesel. Een bijzondere uitdaging!

Voor nieuwe Freonen is altijd plek bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Hét het duurzaamheidsproject van Culturele Hoofdstad 2018.

Bezoek freonen.nl

Vereniging Circulair Friesland

Logo CF - Circulair Friesland (002).jpg

Wij zijn lid van de Vereniging Circulair Friesland. Samen met andere bedrijven, gemeenten, de provincie, kennisinstellingen en (maatschappelijke) organisaties zetten wij ons in om een circulaire economie te realiseren. Een economie waarin kringlopen worden gesloten, afval wordt gebruikt voor nieuwe producten en alles draait op duurzame energie. Als lid van de vereniging hebben wij een stem in de verschillende projecten en dragen wij bij aan het versnellen van het proces naar een circulaire economie.

Bezoek circulairfriesland.frl

Boerderijstroom

BoerderijstroomWindmolen.jpg

Om ook zelf groene stroom te kunnen gebruiken, werken wij samen met Boerderijstroom.nl. Boerderijstroom levert groene stroom uit de eigen regio, afkomstig van kleinschalige energieprojecten van lokale boeren, ondernemers en zelfopwekkers. Met onze windmolen en zonnepanelen leveren wij ook stroom aan dit netwerk. 

Bezoek boerderijstroom.nl


Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA