Groenonderhoud en -beheer
Groenonderhoud en -beheer

Breed inzetbaar in groenonderhoud en -beheer

Berm- en slootonderhoud

Slootonderhoud
Voor agrariërs, overheid, bedrijven en particulieren verzorgen wij het onderhoud van bermen en watergangen. Met een professionele planning, voldoende capaciteit en werkbreedte, kan binnen de gestelde tijd het werkgebied verzorgd worden. Steeds meer en beter wordt dit werk ondersteund door digitale werkvoorbereiding om onder andere de meest efficiënte route te bepalen. Werkzaamheden die wij uitvoeren zijn onder andere;

  • Slootmaaien
  • Klepelen
  • Maaien
    • Maai en zuig maaien
    • Taludmaaien

Tuinen en plantsoenen
Voor met name gemeenten en bedrijven verzorgen we ook de aanleg en het onderhoud van tuinen en plantsoenen. De machinale groenvoorziening kunnen wij compleet verzorgen. Met een eigen groenrecycling in Harlingen is het afvoeren van groenstromen voor ons snel geregeld.

Taludmaaien

Met onze spidermaaier zijn we in staat om zeer schuine taluds te maaien op moeilijk begaanbaar terrein.

Radiografisch bestuurbaar maaien
De radiografisch bestuurbare taludmaaier Spider ILD02 leent zich het best voor het onderhouden van moeilijk toegankelijke terreinen met taluds tot 41 graden (55 graden met gebruik van de lier). De maaier kan zowel goed onderhouden terreinen als dichte hoge begroeiing aan. De machine is uitermate geschikt voor onderhoud van geluidswallen, bermen, taluds en greppels, maar ook voor bolwerken, boomgaarden, boomkwekerijen, vuilstorten, industrieterreinen, tankstations, luchthavens en parken. Door het lage eigen gewicht en unieke 4-wiel aandrijfsysteem waarbij in iedere rijrichting wordt gemaaid, is de machine erg geschikt voor natte gebieden, zoals natuurterreinen.

Bestrijding invasieve exoten

Erkens verwerker van invasieve exotenOnze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA