Referenties
Referenties

Realisatie stuw

Project 'Waterlopen de Mieden' fase 2 van Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen
Realisatie stuw
Opdrachtgever
Provincie Fryslân
Locatie
Ried

Realisatie stuw
Realisatie stuw
Realisatie stuw Realisatie stuw

Werkzaamheden

  • Aanleggen bouwplaatsvoorziening
  • Realiseren bypass voor hoofdwatergang
  • Creëren funderingsconstructie middels hardhouten damwand 

Voordat de stuw van zo'n 53.000 kg op zijn plaats gehesen kon worden heeft Westra bovenstaande werkzaamheden uitgevoerd. In de tussentijd produceerde Kijlstra de betonnen frontmuren en de stuwput van zo'n 6,75 x 5,35 meter. De stuwput is voorzien van een stuwunit geleverd door KWT Waterbeheersing.

Het plaatsen van de stuw is een van de maatregelen tegen de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering in het gebied Franekeradeel - Harlingen. 

Meer informatie


Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA