Referenties
Referenties

Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen

Tweede fase van het project - Waterlopen de Mieden.
Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen
Opdrachtgever
Provincie Fryslân
Locatie
Tzummarum e.o.

Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen
Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen
Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen

Werkzaamheden

  • Cultuurtechnische werkzaamheden
  • Vervangen onderhoudsdammen
  • Verbreden watergangen
  • Aanleg natuurvriendelijke oevers

Deze (herstel)maatregelen zorgen voor een verbetering van landbouw, waterbeheersing, natuur, leefbaarheid en recreatie. Ter compensatie van de gevolgen van de bodemdaling in dit gebied, maar ook de gevolgen van de klimaatverandering. Wij voeren de werkzaamheden uit in opdracht van Provincie Fryslân. 

Lees hier meer over het project Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen.

Meer informatie


Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA