Referenties
Referenties

Projectplan Rolbrêge

Watergebiedsplan Koningsdiep West - deelgebied Rolbrêge.
Projectplan Rolbrêge
Opdrachtgever
Wetterskip Fryslân
Locatie
Tijnje

Projectplan Rolbrêge
Projectplan Rolbrêge
Projectplan Rolbrêge Projectplan Rolbrêge

Werkzaamheden

  • Grond bewerken, ontgraven, vervoeren en bewerken
  • Herstellen rijstroken
  • Verleggen bestaande dammen
  • Verwijderen en aanbrengen duikers

Ter voorbereiding op de afvoer van grond, uitvoering vanaf juli 2017, is een werkpad van zand aangelegd. Het zand is ingewonnen uit de te verbreden watergangen. Dammen, duikers en stuwen worden aangelegd.

Meer informatie


Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA