Referenties
Referenties

Grondwerk Overijsselselaan

In opdracht van KWS Infra BV hebben wij diverse werkzaamheden uitgevoerd bij de realisatie van de Overijsselselaan.
Grondwerk Overijsselselaan
Opdrachtgever
KWS Infra BV
Locatie
Leeuwarden

Werkzaamheden

  • Verrichten van diverse sloop,- en opruimwerkzaamheden
  • Grondwerk rioolsleuven, cunetten en watergangen
  • Grondwerk bouwkundig t.b.v. aanleg onderdoorgangen.
  • Aanbrengen funderingen wegopbouw
  • Aanbrengen rioleringen, PVC, HDPE, beton
  • Profileren bermen

De Overijsselselaan is nu de invalsroute naar de stad vanuit het zuiden. Het beloop van deze weg is gewijzigd en is de centrale as van De Zuidlanden. De Overijsselselaan is een bijzonder fraaie en drukke route want het merendeel van de (geplande) woningen en voorzieningen maken gebruik van deze weg.

Meer informatie


Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA