Referenties
Referenties

Maaien schuine taluds

Met onze spidermaaier zijn we in staat om zeer schuine taluds te maaien op moeilijk begaanbaar terrein.
Maaien schuine taluds
Opdrachtgever
Gemeentes en Provincie
Locatie
Friesland

Maaien schuine taluds
Maaien schuine taluds
Maaien schuine taluds Maaien schuine taluds

Werkzaamheden

Maaien van:

  • Bolwerken
  • Geluidswallen
  • Taluds
  • Greppels
  • Industrieterreinen

Radiografisch bestuurbaar maaien
De radiografisch bestuurbare taludmaaier Spider ILD02 leent zich het best voor het onderhouden van moeilijk toegankelijke terreinen met taluds tot 41 graden (55 graden met gebruik van de lier). De maaier kan zowel goed onderhouden terreinen als dichte hoge begroeiing aan. De machine is uitermate geschikt voor onderhoud van geluidswallen, bermen, taluds en greppels, maar ook voor bolwerken, boomgaarden, boomkwekerijen, vuilstorten, industrieterreinen, tankstations, luchthavens en parken. Door het lage eigen gewicht en unieke 4-wiel aandrijfsysteem waarbij in iedere rijrichting wordt gemaaid, is de machine erg geschikt voor natte gebieden, zoals natuurterreinen.

Meer informatie
De maaier is ideaal voor het onderhouden van het Bolwerk in Franeker. Hier komen onze eigen machines niet bij.
Groenbeheerder 
Gemeente Waadhoeke 


Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA