Referenties
Referenties

Kavelverbetering Firma Goodijk

In verband met schaalvergroting zijn een aantal losse percelen teruggebracht naar twee grote percelen met een centrale watergang.
Kavelverbetering Firma Goodijk
Opdrachtgever
Firma Goodijk
Locatie
Sexbierum

Kavelverbetering Firma Goodijk
Kavelverbetering Firma Goodijk
Kavelverbetering Firma Goodijk Kavelverbetering Firma Goodijk

Werkzaamheden

  • Inmeten percelen met 3D GPS
  • Maken van een herindeling en egalisatieplan
  • Dempen oude watergangen
  • Graven nieuwe centrale watergang
  • Egaliseren

De voordelen van 3D GPS
Na het inmeten van het land met 3D GPS van Topcon is een plan gemaakt voor de herindeling. Het voordeel van 3D GPS is dat revisie van het verrichte werk eerder kan plaatsvinden omdat men op kantoor de voortgang kan zien. Fouten in het ontwerp worden veelal in de ontwerpfase al gefilterd dus is er tijdens de uitvoering minder stagnatie. Daarnaast is er geen handmatig meetwerk meer nodig en gaat de nauwekeurigheid van het grondwerk omhoog. Hierdoor is er minder verspilling van materiaal. 

Uitvoering
Er zijn twee grote percelen gecreerd met daartussen een centrale watergang. Na het dempen van oude watergangen en het verplaatsen van hoogteverschillen zijn de centrale watergangen gegraven. De percelen zijn daarna met behoud van de teelaarde geëgaliseerd. Door de grote percelen kan er efficienter gewerkt worden met machines voor zaai en oogstwerkzaamheden in de groenteteelt, akkerbouw en veehouderij.

Meer informatie
Veel dank voor de inzet van chauffeurs en machinisten. Het resultaat mag er zijn!
Jaap Goodijk 
Firma Goodijk 


Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA