Nieuws
Nieuws
De laatste ontwikkelingen

Nieuws

Westra legt nieuwe rietoevers aan

In opdracht van Wetterskip Fryslân zijn we begin november gestart met de aanleg van rietoevers, ook wel natuurvriendelijke oevers genoemd. We zorgen dat er meer ruimte voor het water komt.

Langs veel vaarten in Friesland staan brede rietkragen. Deze graven we deels af, er blijft een strook riet achter. Zo ontstaat er meer ruimte voor waterberging, maar het is ook goed voor de flora en fauna. Dieren kunnen gemakkelijker gebruik maken van de overgebleven rietstrook.

Het gaat om meerdere locaties verdeeld over heel Friesland: van het oud Dokkumerdiep tot de Bolswardervaart. We voeren de werkzaamheden uit met behulp van GPS. Het ontgraven van het riet gebeurt voornamelijk vanaf het land. Waar dit niet mogelijk is, maken we gebruik van een kraanschip met ponton. Ook voor wat betreft de afvoer van de grond gaat het transport grotendeels over de weg. Met uitzondering van een aantal locaties: daar voeren we de grond af met behulp van duwboten en beunbakken.

De directievoering is in handen van Eelerwoude. De werkzaamheden worden in het voorjaar van 2019 afgerond.Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA