Referenties
Referenties

Verbreding watergangen

Aanleg vispassages en verbreding hoofdwatergangen.
Verbreding watergangen
Opdrachtgever
Wetterskip Fryslân
Locatie
Nabij Oosterwolde

Verbreding watergangen
Verbreding watergangen
Verbreding watergangen Verbreding watergangen

Werkzaamheden

  • Baggeren en verbreden watergang
  • Grondverzet
  • Aanleg vistrappen

In opdracht van Wetterskip Fryslân verbreden we nabij Oosterwolde bestaande hoofdwatergangen en maken we bestaande stuwen vispasseerbaar. Dit doen we in samenwerking met PLANN ingenieurs.

Door veertien kilometer watergang te baggeren en te verbreden creëren we meer ruimte voor waterberging en wordt de waterkwaliteit verbeterd. Daarnaast beperken de bestaande stuwen het leefgebied van vissen. We plaatsen 23 vistrappen om vismigratie te stimuleren.

Meer informatie


Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA