Nieuws
Nieuws
De laatste ontwikkelingen

Nieuws

Hekkelwerk noordelijke rayons van start

Holwerd - In de drie noordelijke rayons in het werkgebied Harlingen, Leeuwarden, Birdaard en Holwerd, zijn we begonnen met het hekkelen van watergangen. Dit in opdracht van het Wetterskip.

Het onderhoud van watergangen in Friesland is belangrijk voor een goede aan- en afvoer van water. Het zogenaamde hekkelen moet daarom jaarlijks worden uitgevoerd. Eerder dit jaar is door het loon- en grondverzetbedrijf uit Franeker ook het zomeronderhoud in deze rayons uitgevoerd.

Wetterskip Fryslân zorgt met behulp van diverse controles en maatregelen dat het water in de sloten in Fryslân op het juiste peil blijft. Ook als het hard regent of als het juist een langere tijd droog is. Voor een goede aan- en afvoer van water is het daarom erg belangrijk dat de sloten goed worden onderhouden.

Om landeigenaren op tijd op de hoogte te brengen wordt via diverse media een aankondiging gedaan van deze werkzaamheden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Ype Tiemersma op het hoofdkantoor in Franeker - 0517 39 22 55 of per mail planning@westra.nl.Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA